Unterstützung

Darowizny

Nasze stowarzyszenie przeszło długą drogę, ale nadal mamy razem dużo drogi do przejścia. Teraz nadszedł czas, Abyś nacisnął przycisk i kontynuował
Tą niesamowitą decyzję. Zrób darowiznę teraz i pomóż nam wygrać!

Chciałbym przekazać darowiznę w wysokości:

Wpisz kwotę darowizny:


Znak akceptacji PayPal
Każda Twoja złotówka przekłada się na realną pomoc stowarzyszeniu. To dzięki darczyńcom realizujemy wszystkie projekty.

Twoja ofiarność to nasze możliwości. Dlatego też, tak bardzo liczymy na Twoją pomoc.

1. Przelew na konto:

„STOWARZYSZENIE KORONA POLSKA”

Adres: Piaseczno 05-500.

Nr Konta: 87 1600 1462 1831 4496 1000 0001
SWIFT (kodu BIC): PPABPLPKXXX

Tytułem: Darowizna

2. Wspieraj nas poprzez:

3. Zostań stałym darczyńcą

Dzięki stałym zleceniom Stowarzyszenie Korona Polska będzie mogła zachować ciągłość funkcjonowania.

Dlatego bardzo prosimy Cię o rozważenie opcji wspomagania nas dobrowolną, stałą, comiesięczną kwotą.
Nr konta: PL 87 1600 1462 1831 4496 1000 0001; tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe.

4. PAYROLL

Każda firma może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz „Stowarzyszenia Korona Polska“. Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz „KP“ w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki“ pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na konto „KP“. Odpowiedni dział Firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio „KP“ w formie dotacji celowej.

W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie.

5. PARTNERSTWO I SPONSORING

Proponujemy status Partnera Wspierającego bądź Partnera Strategicznego Stowarzyszenia (lub wybranych jego działań czy akcji). Szczegóły każdego z działań uzgadniamy w drodze porozumienia stron.

6. Uwzględnij nas w Twoim testamencie

Możesz Stowarzyszenie „Korona Polska“ uwzględnić w swoim testamencie. Jest on gwarancją tego, że jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w testamencie naszej organizacji Twoja wola zostanie uszanowana, a zapis zostanie wykorzystany zgodnie z Twoją intencją. Tak ulokowany spadek będzie pracował przez długie lata i przyczyni się do powodzenia szlachetnych inicjatyw.

 

Za wszelkie darowizny gorąco dziękujemy. Każda wpłata jest dla nas niezwykle ważna i cenna!

Znak akceptacji PayPal