Deklaracja członkowska

W jaki sposób zostać członkiem Stowarzyszenia Korona Polska?

Uprzejmie prosimy o pobranie oraz wypełnienie deklaracji:

 
Deklaracja Członkowska

Nie chcesz podpisywać deklaracji członkowskiej?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM


Deklaracje można wypełnić na komputerze, następnie ją wydrukować, podpisać oraz złożyć  lub przesłać. Członkiem zostaje się po przyjęciu deklaracji przez uprawnioną do tego osobę oraz wpłaceniu składki członkowskiej.

UWAGA! Bez podpisu deklaracja jest nieważna.

Składka członkowska wynosi 10 zł na miesiąc i płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca. Składkę członkowską można wpłacić za cały rok z góry.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Korona Polska
Nr konta:
87 1600 1462 1831 4496 1000 0001

Składki członkowskie prosimy wpłacać zgodnie z następującym wzorem:

„Składka miesiąc AD – imię i nazwisko, nr PESEL,  miejscowość zamieszkania”; przykład:


Przykład prawidłowego wypełnienia  przelewu:
Składka czł. 05.2017 – Jan Soplica, PESEL 80051512345, Warszawa”.

Co oznacza: Składka członkowska za 2017 rok od Jana Soplicy 80051512345 z Warszawy itd..

Po dokonaniu przelewu prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem KP

Zarządzenie składki członkowskiej

*Chcę otrzymywać wiadomości od Stowarzyszenia Korona Polska, zatem wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb statutowych stowarzyszenia: Korona Polska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.