Logo stowarzyszenia oraz składka członkowska

W dniu 2 sierpnia 2017 roku Zarząd stowarzyszenia podjął decyzje m.in. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz w sprawie znaku graficznego.

Wysokość składki określono na 10 zł miesięcznie. Jako znak graficzny stowarzyszenia przyjęto złotą koronę Bolesława Chrobrego na granatowym kole otoczonym czerwonym kręgiem z białym napisem „Korona Polska”.

Więcej informacji o składkach członkowskich.