Jak dzisiaj przywrócić w Polsce historyczną rolę monarchii?

Jak dzisiaj przywrócić w Polsce historyczną rolę arystokracji i monarchii? Doświadczenia i strategia Księcia Jana Żylińskiego z Londynu.

Spotykamy się 30 czerwca o godz. 15:00.

Miejsce:
Prywatna Żeńska Szkoła im. Cecylii Plater-Zyberkówny.
ul. Piękna 24/26, 00-620 Warszawa