Wstępne kryteria kandydata do tronu

W listopadzie b.r. przeprowadziliśmy ankietę na temat ewentualnego nowego domu panującego w przypadku gdyby udało się Polsce doprowadzić do instauracji monarchii dziedzicznej.

Spośród skonkretyzowanych opcji najwięcej głosów (18%) dostała opcja “Przedstawiciel jednego z katolickich domów panujących w Europie (Hiszpania, Belgia, Luksemburg, Monako, Liechtenstein)”. Posiłkując się kryteriami nakreślonumi przez profesora Bartyzela (https://konserwatyzm.pl/bartyzel-feniks-na-zgliszczach-v-o…/) oraz dodając własne przemyślenia stworzyliśmy następujące kryteria, które powinny być spełnione przez pretendentów do polskiego tronu:
1. Wiek 35-60 lat,
2. Syn, brat lub wnuk obecnego władcy bez większych szans na sukcesję,
3. Mężczyzna,
4. Posiadanie minimum dwójki dzieci,
5. Wykształcenie wyższe.

Po sprawdzeniu katolickich domów panujących pod kątem powyższych kryteriów, otrzymaliśmy następujących kandydatów:

1. Hiszpania – brak kandydata spełniającego kryteria,

2. Monako – brak kandydata spełniającego kryteria,

3. Luksemburg – brat Wielkiego Księcia Henryka – Książę Wilhelm (Guillaume), 55 lat, 4 dzieci (3 synów i córka), ukończył Uniwersytet Georgetown w USA,

4. Belgia – brat Króla Filipa – Książę Wawrzyniec (Laurent), 55 lat, 3 dzieci (2 synów i córka), ukończył jako oficer marynarki Królewską Akademię Wojskową w Brukseli,

5. Liechtenstein – najmłodszy syn Księcia Jana Adama Drugiego – Książę Konstantyn, 46 lat, 3 dzieci (2 synów i córka), ukończył prawo na Uniwersytecie w Salzburgu.