Ankieta – Kto powinien zapoczątkować nowy dom panujący w Królestwie Polskim?

Głównym celem Stowarzyszenia Korona Polska jest dokończenie reformy ustrojowej, która miała być wdrożona przez Konstytucję 3 Maja i przywrócenie w Polsce monarchii dziedzicznej.

W VII części tej konstytucji, dotyczącej króla i władzy wykonawczej, możemy przeczytać: „Dynastia przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego sukcesorem de lumbis z płci męskiej tron polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor saski nie miał potomstwa płci męskiej, tedy mąż przez elektora za zgodą stanów zgromadzonych córce jego dobrany zaczynać ma linią następstwa płci męskiej do tronu polskiego. Dla czego Maryję Augustę Nepomucenę, córkę elektora, za infantkę polską deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo, żadnej preskrypcyi podpadać nie mogące, wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego.” Linia następstwa niestety wygasła na wspomnianej infantce Marii Auguście Nepomucenie, która nie miała dzieci. Dlatego, żeby przywrócić w Polsce monarchię dziedziczną konieczne będzie dokonanie wyboru nowego domu panującego. Warunki jakie powinien spełniać przyszły władca Polski wymagają jeszcze dogłębnej dyskusji, a zaczątek takowej może stanowić artykuł prof. Bartyzela (https://konserwatyzm.pl/bartyzel-feniks-na-zgliszczach-v-o-kandydacie-do-tronu/). Z naszej strony dodalibyśmy jeszcze konieczność posiadania przez kandydata dzieci aby uniknąć ryzyka konieczności wyboru w krótkim czasie kolejnego domu panującego. Chcielibyśmy zaproponować poniższą ankietę żeby przy okazji zapowiadanej dyskusji konstytucyjnej, przypomnieć, że w ponad tysiącletniej historii Polski, republika jest na razie tylko 99 letnim epizodem i jest lepszy od niej ustrój. W związku z ograniczonymi możliwościami ankiety, wybór został ograniczony do 6 opcji:

1. Aktualny Prezydent RP – Andrzej Duda,
2. Potomkowie Józefa Piłsudskiego. Wyjaśnienie: Rada Regencyjna, która była uprawniona do wyboru nowego króla, to jemu właśnie 99 lat temu tj. 14 listopada 1918 roku, przekazała pełnię władzy,
3. Przedstawiciel jednego z katolickich domów panujących w Europie (Hiszpania, Belgia, Luksemburg, Monako, Liechtenstein),
4. Przedstawiciel jednego z niekatolickich domów panujących w Europie (Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Dania, Holandia),
5. Ktoś inny.

Wybranie szóstej opcji oznacza poparcie dla obecnie panującego ustroju republiki parlamentarnej.

Głos można oddać na facebook’u.