W przyszłym roku odbędzie się Marsz Monarchistów

W dniu 14 października na posiedzeniu zarządu stowarzyszenia podjęto decyzję o zorganizowaniu w przyszłym roku w Warszawie marszu monarchistów.

Marsz ma na celu integrację środowiska oraz wyjście z ideą restytucji Królestwa Polskiego do społeczeństwa. Więcej szczegółów i informacji zostanie przekazanych w najbliższym czasie.

Omówiono też postępy w projekcie tworzenia monarchistycznej konstytucji dla Polski.